El Premi AUCer – Vila de Puigcerdà 2017 patrocinat per l’Associació Universitària de la Cerdanya (AUCer) i l’Ajuntament de Puigcerdà, té per objectiu guardonar l’estudiant o l’estudianta de la Cerdanya que més hagi destacat en el procés de formació.

El premi, únic, és de 1.500 €. Pretén ser un ajut econòmic per als posteriors estudis possibles de la persona guardonada. L’import econòmic no es farà efectiu fins que aquesta persona no hagi acreditat que s’ha matriculat en qualsevol tipus d’estudi posterior.

La condició única per accedir a la candidatura del premi és haver cursat estudis d’ESO o batxillerat en algun dels dos centres educatius de Puigcerdà. Per optar al premi caldrà:

a) un certificat on consti l’escolarització a ESO o batxillerat a Puigcerdà;

b) un segon certificat on consti la nota obtinguda: mitjana ponderada de batxillerat i selectivitat.

El premi serà concedit a l’estudiant o l’estudianta que hagi obtingut la qualificació més alta després d’haver fet la mitjana ponderada entre les notes de batxillerat i de selectivitat.

La nota de qualificació, del 0 al 10, anirà seguida de tres xifres corresponents a les dècimes, les centèsimes i les mil·lèsimes.

En cas d’empat prevaldrà la mitjana aritmètica de les dues millors notes de la fase específica.

El criteri d’èxit mínim per obtenir el guardó és la qualificació de 8,00 punts. Si cap alumne o alumna, després de les notes ponderades, no arriba a aquests punts el premi serà declarat
desert.

En cas que la persona guardonada renunciï al premi, aquest passaria a l’estudiant o l’estudianta amb millor nota que vingués a continuació.La comissió que atorgarà el premi estarà formada per persones qualificades de l’AUCer, l’Ajuntament de Puigcerdà i la comarca de la Cerdanya en general que estiguin vinculades, d’alguna manera, a l’ensenyament. La seva composició es farà pública en el moment oportú.

El veredicte serà inapel·lable.

Qualsevol fet o problema no previst en aquestes bases serà resolt per la mateixa comissió o per les entitats organitzadores, segons quina sigui la seva competència.

El lliurament del premi tindrà lloc, el dijous 14 de juliol, en el sopar central dins dels actes programats per la Universitat d’Estiu Ramon Llull a Puigcerdà.

 

Els certificats s’han de portar, no més tard del 5 de juliol de 2017, a la Secretaria de l’AUCer (Centre d’Estitats, carrer Major 50 baixos.Plaça del Call).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb Associació Universitària de Cerdanya.tel. 619 562 573, web: www.aucer.org, e-mail: campus@aucer.org
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà.tel. 972 880 650, fax 972 881 779, web: www.puigcerda.cat, e-mail: cultura@puigcerda.cat