Descripció del curs

El curs tracta de mostrar la importància que té el sentit de la vida per a l’home que és l’únic vivent que es planteja preguntes (el preguntar és allò propi de l’humà i allò que el constitueix com a humà) que afecten radicalment a la seva manera de ser en el món, enmig de la vida i de les relacions amb els altres. Il·lustrarà el curs la projecció de la pel·lícula “L’Odissea”, a partir d’aquí es discutirà el plantejament que hi ha de fons en aquesta poètica homèrica referent al sentit de la vida. Només quan Ulisses comprèn quin és el seu sentit de la vida s’estabilitza ell mateix i s’adona del lloc que ocupa en el món

Professorat

Sr. Antoni Bosch-Veciana
Doctor en Filosofia
Llicenciat en Filosofia i Teologia
Professor a la Facultat de Filosofia de la URL
Professor a l’ISCREB
Director de la secció de Filosofia Antiga de la Societat Catalana de Filosofia
Membre del consell de direcció de la revista “Comprendre: revista catalana de filosofia”
Membre del consell editorial de la revista “Anuari de la Societat Catalana de Filosofia”

Dates

el dia 11 de juliol de 2017

Horari

de 9.30 a 14h i de 16 a 20h

Preu

Preu general: 90 €

Estudiants universitaris: 81 €

Residents Cerdanya: 60 €

Lloc de realització

AUCer – CEIP Alfons I
Av. Shierbeck, 2 – 17520 Puigcerdà

Programa

– Presentació del professor i dels objectius del curs
– Projecció de la pel·lícula “La Odisea” (Andrey Konchalovsky, 1997)
– Formulació de qüestions
– Treball de grup
– Posada en comú
– Exposició final: Ulisses i el sentit de la vida