Amic AUCer 2019

Recull el guardó el Sr. Salva Rigola, de la companyia Trans-Cerdanya S.L.