El, aleshores Honorable Conseller de Governació, Sr. Josep Anton Duran i Lleida va inaugurar l’edició 2000 amb la conferència «Catalunya i el repte de la societat de d’informació i el coneixement».