J.J. López-Burniol va néixer a Alcanar, el 1945. Ee va llicenciar en Dret per la Universitat de Navarra el 1967, superant les oposicions per a notaria el 1971, i exercint com a notari a Barcelona desde 1977. Professor de Dret Civil Català a la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Universitat Pompeu Fabra, ha estat decà del Col·legi Notarial de Barcelona i membre de la comissió jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya. Ha estat col·laborador de La Vanguardia i després de El Periódico, El País i TV3.