Amic AUCer 2013

Recull el guardó l’equip de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Puigcerdà