Llicenciat en Dret i professor d’Universitat, va ser diputat per Barcelona i President del Grup Parlamentari Català en el congrés dels Diputats des del 1977 fins al 1995. Va participar en la ponència constitucional així com en la Comissió redactora de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Durant el període de 1982 fins el 1995 va ser president de la representació de la Generalitat en la Comissió de Cooperació Bilateral en l’Administració de l’Estat. Fins el 1996 va ser Secretari de Convergència Democràtica de Catalunya. Entre el 1995 i el 1999 va ser regidor en l’Ajuntament de Barcelona.
Va ser membre electe de la Junta de Gobern del Col·legi d’Advocats de Barcelona i Membre de la Comissió General de Codificació des del 1967 fins al 1972.
És autor de diverses publicacions, articles, estudis especialitzats en dret administratiu i urbanisme, mercantil i constitucional.