El, aleshores President de la Generalitat de Catalunya, Molt Hbl. Sr. Pasqual Maragall va inaugurar l’edició 2001 amb la conferència «Reptes de futur per a Catalunya».