Santiago Niño Becerra. Niño Becerra (Barcelona, 1951) va estudiar a la Universitat de Barcelona. El 1980 publica la seva tesis doctoral sota el títol La teoría general de sistemas. Una aproximación a las unidades económicas de producción con estudio aplicado al sector siderúrgicodirigida per Pedro Voltes Bou.
Ha ocupat diversos llocs i càrrecs en empreses, fonamentalment del sector siderúrgic, fins l’any 1992. Des de l’any 1994 és Catedràtic d’Estructura Econòmica i professor a la Facultat d’Economia IQS Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramón Llull de Barcelona.