Redactor de la Secció d’Internacional de TV3 (Televisió de Catalunya).